Nurt czasu nie omija niczego, mogłoby się wydawać że było... minęło, ale jednak są miejsca które nigdy nie umierają...
Kolegialna 12
Kolegialna 12
Slider

Znajdź swój wymarzony apartament

Kolegialna 12

Historia

Kolegialna 12 to niezwykłe miejsce. Adres bogaty w historię. Przestrzeń w której splatały się drogi osób, których działalność trwale zapisała się na kartach historii nie tyko miasta, ale i świata.

Tutaj dzieciństwo spędził jeden z późniejszych dostojników kościoła ewangelicko-augsburskiego Karol Gustaw Manitius. Właścicielem domu frontowego był lekarz - Samuel Tugendhold, którego żoną była siostra łódzkiego przemysłowca Izraela Poznańskiego. Tu, w 1864 roku Piotr Pawłowski, autor obrazu Zaparcie się św. Piotra, który przez wiele lat zdobił ołtarz kaplicy Najświętszego Sakramentu płockiej katedry, otworzył jeden z pierwszych w Płocku zakładów fotograficznych.

Tutaj mieszkała Janina Justyna Bogdan, nauczycielka języka niemieckiego, która w czasie I wojny światowej działała w Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego, a w okresie II wojny światowej pod pseudonimem Janka służyła w Polskiej Organizacji Wojskowej, a następnie Polskiej Organizacji Zbrojnej. W domu przy Kolegialnej 12 mieszkał również mecenas Wacław Szałański, aktywny działacz Ligi Narodowej, czynny uczestnik rewolucji 1905 roku oraz obrony Płocka przed bolszewikami w 1920 roku. Tu w czasie II wojny światowej funkcjonowała niemiecka biblioteka. Od końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku obiekt stopniowo popadał w ruinę – teraz nadszedł czas przywrócenia mu jego dawnej świetności.

Kalendarium

Kolegialna 12Kolegialna 12Kolegialna 12Kolegialna 12

Kalendarium

pocz. XIX w. - wytyczenie ulicy Kolegialnej w procesie tzw. pruskiej regulacji miasta. Nazwa ulicy po raz pierwszy pojawia się na planie miasta Płocka wykonanym w kwietniu 1803 roku przez Schmida.

pocz. XIX w. - właścicielem nieruchomości jest Jan Karol Hewelke (1770-1836), pochodzący z Torunia pastor gminy wyznania ewangelicko-augsburskiego, wiceprezes konsystorza, a zarazem członek Towarzystwa Naukowego Płockiego. Posiadłość przy ulicy Kolegialnej 12 składała się z placu wiecznodzierżawnego, kamienicy i ogrodu owocowego.

przed 1809 r. - przy ulicy Kolegialnej zostaje wzniesiona murowana kamienica frontowa, w stylu typowym dla budynków mieszkalnych pruskich urzędników, projektowanych przez niemieckiego architekta Davida Gilly (1748-1808).

1809 r. - nieruchomość kupuje Jan Joachim Lesser, pochodzący z Fordonu żydowski kupiec zajmujący się handlem korzennym i winnym. W 1821 roku zapisał on dom przy Kolegialnej 12 swojej córce –Sarze Wilhelminie Eugenii Lesser (1796-1854), która w 1828 roku podjęła się budowy nowej kamienicy frontowej i przylegających do niej przybudowań. Sara Wilhelmina Eugenia Lesser wyszła za mąż za pochodzącego ze Szczytna kupca Karola Ferdynanda Manitiusa (1791-1836). W roku 1823 urodził się ich syn - Karol Gustaw. Karol Gustaw Manitius swoje dzieciństwo i młodość spędził w domu przy ulicy Kolegialnej 287 (obecnie Kolegialna 12). Ukończył Gimnazjum Męskie w Płocku, następnie studia teologiczne na uniwersytecie w Dorpacie. Był superintendentem generalnym, wiceprezesem konsystorza ewangelicko-augsburskiego w Warszawie, pastorem w Przasnyszu, później w Łodzi i w Warszawie.

1854 r. - nieruchomość kupuje Samuel Tugendhold (1818-1866). Pochodził on z Działoszyc koło Miechowa, z rodziny związanej z ruchem oświecenia żydowskiego (haskalą), studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Królewcu, praktykował w Moskwie. Następnie przeniósł się do Płocka, a w 1864 roku do Łodzi. Był żonaty z Deborą Poznańską (1821-1893), siostrą Izraela Poznańskiego.

1855 r. - nowym właścicielem nieruchomości zostaje Piotr Przedpełski

1857 r. - nieruchomość nabywa Joanna z Lińskich Petinetti (urodzona ok. 1838 roku), żona Dionizego Petinetti – nauczyciela tańca z Warszawy. Na zabudowę nieruchomości przy Kolegialnej 12 składały się wtedy murowany dom frontowy z dwoma przybudowaniami, trzy drwalnie, wozownia i oficyna z pruskiego muru.

1858 r. - nieruchomość kupuje pochodzący z Lublina architekt i budowniczy gubernialny Ludwik Radziszewski (ok. 1805-1859). Był on budowniczym obwodu miechowskiego i budowniczym guberni lubelskiej w latach 1839-1844. Jako budowniczy radomski zaprojektował budynek Resursy Obywatelskiej oraz współprojektował budynek Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Był także autorem projektu cerkwi parafialnej Św. Jana Ewangelisty w Chełmie. Po śmierci Ludwika Radziszewskiego nieruchomość odziedziczyła jego żona Kornelia z Sołtyków Radziszewska, która rok później sprzedała ją Ludwikowi Grochowskiemu.

1864 r. - Piotr Pawłowski w budynku przy Kolegialnej 12 otwiera zakład fotograficzny – jeden z pierwszych w Płocku. Fotograf od najmłodszych lat przejawiał zdolności rysunkowe i zamiłowanie do sztuk plastycznych, w Monachium studiował malarstwo. W 1857 roku przeniósł się na stałe do Płocka, gdzie początkowo trudnił się robotami malarskimi w kościołach diecezji, a także malowaniem portretów. Na zamówienie płockiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego wykonał w roku 1860 obraz zatytułowany Defilada Wojsk Polskich na Pl. Saskim w Warszawie w roku 1829 przed Wielkim Księciem Konstantym, wg pracy Michała Chylewskiego. Był także autorem obrazu Zaparcie się św. Piotra, który przez wiele lat, przed przebudową katedry, stanowił ołtarz kaplicy Najświętszego Sakramentu oraz licznych portretów mieszkańców miasta Płocka, płockiego ziemiaństwa i księży. W wykonywaniu portretów olejnych niejednokrotnie posiłkował się dagerotypami. Zainteresowanie fotografią sprawiło, że w latach 50-tych wyjechał do Wiednia, gdzie uczył się sztuki fotograficznej u znanego fotografa i litografa Karla Krzywanka. Wobec dużego popytu na fotografię w latach powstaniowych Pawłowski podjął decyzję o otwarciu zakładu fotograficznego w Płocku. Atelier fotograficzne przy ulicy Kolegialnej 12 prowadził w latach 1864-1882. Zakład Artystyczno-Malarski i Fotograficzny Piotra Pawłowskiego specjalizował się w wykonywaniu chromofotografii, fotografii barwionych ręcznie (akwarelami, kredkami, farbami olejnymi) oraz wykonywaniem powiększonych portretów pastelowych. Po śmierci Piotra Pawłowskiego w 1882 roku, zakład fotograficzny przejął jego syn Franciszek, a następnie wnuczka Magdalena Anna. Atelier funkcjonowało do 1898 roku, a następnie zostało przejęte przez Mieczysława Zientarskiego, który do połowy 1901 roku prowadził zakład pod nazwą Mieczysław Zientarski i S-ka. Dwa lata później swój zakład fotograficzny uruchomił Jan Robert Pogroziński.

1870 r. - nieruchomość kupuje Ludwika Brudzyńska

1878 r. - nowymi właścicielkami nieruchomości zostają Józefa i Ludwika Grochowskie. Według dokumentacji ubezpieczeniowej z 1884 roku na działce znajdowały się murowany dom frontowy z trzema przystawkami, oficyna w mur pruski dwa drewniane spichrze (jeden z murowanymi słupami) oraz częściowo drewniany, a częściowo szklany budynek w którym znajdował się zakład fotograficzny.

1888 r. - nieruchomość kupuje, pochodzący z Łowicza właściciel cukierni – Leon Bogdan. Jako na właściciela prywatnego domu nałożony został na niego obowiązek kwaterunku wojska, przeznaczono na ten cel cześć domu frontowego. W latach 1893-1894 wybudowana została jednopiętrowa murowana oficyna. W części kamienicy frontowej do 1900 roku mieściła się piekarnia, w późniejszych latach na jej miejscu uruchomiono zakład ślusarski. W 1909 roku w domu Leona Bogdana została wyznaczona kwatera dla straży ziemskiej.

1921 r. - nieruchomość dziedziczy Justyna Janina Bogdan, urodzona w 1880 roku.  Początkowo była nauczycielką języka niemieckiego w płockim żeńskim gimnazjum prywatnym Wandy Thun. Od 1914 roku uczyła języka niemieckiego w Gimnazjum Gubernialnym w Płocku, przekształconym w 1915 roku w II Gimnazjum Polskie. Uchodziła za wymagająca, lecz miała dla uczniów wielkie serce. Prowadziła też szkolną bibliotekę, gdzie zorganizowała bardzo dobrze wyposażoną pracownię introligatorską. Sama nauczyła się oprawiać książki, potem przeszkoliła do tej pracy grupę uczniów. W czasie I wojny światowej działała w Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego. W 1916 roku była współzałożycielką (wraz z Aleksandrem Majdeckim - dyrektorem Stowarzyszenia Rolniczego w Płocku, oraz Henrykiem Pniewskim - nauczycielem matematyki) stowarzyszenia 7-io klasowa Szkoła Średnia Żeńska, które przejęło prywatne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza od właścicielki tej placówki Marii Gutkowskiej. W 1919 roku Janina Bogdan kandydowała do Rady Miejskiej w Płocku. W okresie dwudziestolecia międzywojennego pracowała nadal jako nauczycielka Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Stanisława Małachowskiego. W latach 1934-1935 należała do Koła Płockiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych z siedzibą przy ulicy Kolegialnej 19, a od 1938 roku była jego wiceprezesem. W okresie II wojny światowej Janina Bogdan działała w Polskiej Organizacji Wojskowej, następnie sieci Polskiej Organizacji Zbrojnej (pseudonim „Janka”). W domu Janiny Justyny Bogdan mieszkał m.in. mecenas Wacław Szałański (ur. w 1883 roku), aktywny działacz Ligi Narodowej, który brał czynny udział w rewolucji 1905 roku oraz obronie Płocka przed bolszewikami w 1920 roku. W 1927 roku przeprowadzono remont oficyny frontowej.

1939 r. - w okresie II wojny światowej posesja przeszła pod zarząd Głównego Urzędu Powierniczego Wschód, który od jesieni 1939 roku konfiskował prywatne nieruchomości na terenie Płocka. W kamienicy frontowej funkcjonowała od  1 czerwca 1940 roku  niemiecka biblioteka (Deutsche Leihbücherei), posiadająca w swoich zbiorach najnowsze dzieła odpowiadające propagandzie faszystowskiej.

1945 r. – po wojnie zabudowania przy ulicy Kolegialnej 12 wykorzystywane były do celów mieszkalnych. Według gromadzkiej księgi meldunkowej pod adresem tym mieszkały w sumie 72 osoby w 15 lokalach.

1949 r. - Justyna Janina Bogdan umiera, zostaje pochowana na cmentarzu przy al. Kobylińskiego. Na mocy spisanego przez nią testamentu nieruchomość przy ulicy Kolegialnej 12 przekazana zostaje na rzecz „Fundacji im. Rodziny Bogdanów” dla Zakładu Wychowawczego Towarzystwa Salezjańskiego Stanisławówka w Płocku

1960 r. - remont domu frontowego. Wysokość poniesionych nakładów ze środków Prezydium Miejskiej Rady Narodowej na remont budynku oszacowano na kwotę 216,671 złotych.

2014 r. -  Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki w Płocku odzyskuje nieruchomość od miasta i wystawia ją na sprzedaż

2016 r. - nieruchomość przy ulicy Kolegialnej 12 kupuje firma INVEST BUD

O inwestycji

Kolegialna12

Apartamenty Kolegialna 12 to wyjątkowy projekt. Kameralny apartamentowiec zlokalizowany w jednej z najbardziej prestiżowych części miasta – naprzeciwko Pałacu Ślubów, w historycznym centrum Płocka, o krok od Placu Obrońców Warszawy i Starego Rynku. Projekt przygotowany został z dbałością o każdy szczegół, nie tylko pod względem estetycznym, ale także pod względem komfortu codziennego użytkowania – łączy on w sobie czar klasycznej architektury z nurtem nowoczesności. Jest to miejsce gdzie historia spotyka się z teraźniejszością.

W trzypiętrowym budynku przewidziano 31 lokali mieszkalnych o powierzchniach od około 44 do 86 m2. Ponadto mieszkańcy będą mieli do swojej dyspozycji halę garażową na poziomie piwnic, indywidualne garaże na poziomie parteru oraz praktyczne komórki lokatorskie. Dla każdego mieszkania przewidziany został również przestronny taras. Wysokie na dwa metry okna sprawią, że mieszkania będą słoneczne, a roztaczający się z nich widok niezapomniany. Inwestycja realizowana jest w oparciu o Decyzję o pozwoleniu na budowę z kwietnia 2020 roku oraz Decyzję o zmianie pozwolenia na budowę z sierpnia 2021 roku. Na mocy pozwolenia zamiennego do zatwierdzonego wcześniej projektu wprowadzono zmiany polegające na utworzeniu lokalu mieszkalnego w miejscu projektowanej wcześniej rowerowni, likwidacji dwóch tarasów projektowanych na poziomie trzeciego piętra oraz zaprojektowaniu dodatkowego wejścia do pomieszczenia śmietnika.

Dzięki prostej formie architektonicznej i zastosowaniu naturalnych materiałów obiekt doskonale wpisze się w istniejącą zabudowę, lekkości i finezji całemu budynkowi nada konstrukcja nad wejściem do segmentów A i B. Najbardziej reprezentacyjnym miejscem w całym budynku będą strefy wejść do poszczególnych klatek schodowych, zaprojektowane, tak by stworzyć wytworną atmosferę już na wejściu – wnętrza przyjemnego w dotyku, stonowanego, cechującego się ponadczasowym umiarem i elegancją.

Zagospodarowanie terenu

Kolegialna 12Kolegialna 12Kolegialna 12Kolegialna 12
  • 29 apartamentów
  • 29 garaży
  • 7,5 metrowe tarasy
  • 5 minut do centrum Płocka

Galeria

Inwestycji

Wybierz

Apartament

investbud idea

O firmie

INVEST BUD

Marka INVEST BUD funkcjonuje na płockim rynku od ponad dwudziestu lat, od ponad dziesięciu lat związana jest ona z branżą deweloperską. Do tej pory firma zajmowała się realizacją inwestycji polegających na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych - w obiektach znajdowało się zwykle około 40 mieszkań, zlokalizowane były one głównie na obrzeżach miasta.

Największym zrealizowanym do tej pory, przez INVEST BUD projektem jest budowa Osiedla Żyzna. Na jego terenie wybudowanych zostało dziesięć budynków z 322 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 18 tys. m2.

INVEST BUD IDEA to nowy podmiot powołany do realizacji inwestycji o podwyższonym standardzie zlokalizowanych w najbardziej prestiżowych zakątkach Płocka. Oferta firmy stanowiła będzie odpowiedź na oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Skierowana ona będzie do osób ceniących wysoką jakość i ponadczasową architekturę.

Działalność INVEST BUD IDEA będzie miała nie tylko charakter komercyjny, ale również będzie skupiała się na realizacji projektów rewitalizacyjnych. Celem firmy jest przywracanie świetności budynkom które od lat wpisują się w płocki krajobraz oraz utrwalanie pamięci o ich dawnych mieszkańcach, często niezwykłych postaciach.


Przejdź do strony

Nasza

Lokalizacja

Kontakt

Masz pytania?

Napisz lub zadzwoń do nas!

BIURO SPRZEDAŻY
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 511-575-171
tel.: 24 364-99-47
Płock, ul. Żyzna 2

Godziny pracy biura sprzedaży
poniedziałek - piątek
8:00 16:00

Spotkania z naszymi przedstawicielami możliwe są także w innych godzinach i w weekendy, zapraszamy do kontaktu!

DEWELOPER
INVEST BUD IDEA Sp. z o.o.
ul. Żyzna 2, 09-402 Płock
NIP 774-325-37-13

Polityka prywatności

 

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

logo

Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Przedstawione rzuty i wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy. Podczas realizacji niektóre szczegóły mogą ulec zmianie. Oryginały archiwalnych fotografii przechowywane są w Archiwum Państwowym w Płocku.

© Kolegialna12.pl 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hedea.pl